Covid-19-restriktioner: Så många gäster får ett bröllop ha (2022)

Stolar för gäster på ett bröllop under vigsel

De tillfälliga covid-19-restriktionerna fortsätter att kasta om bröllopsplaner hej vilt. Den ständiga frågan är alltjämt hur många gäster man kan bjuda – i den här artikeln följer vi läget kontinuerligt enligt aktuella restriktioner.

Coronapandemin fortsätter att påverka vår vardag. För er som blivande bröllopspar kan det finnas flera restriktioner som behövs ta i beaktning inför er stora dag. 

Från och med 12 januari 2022 gäller nya begränsningar vid arrangemang. Men precis som innan för privata sammankomster – som en bröllopsfest är i en hyrd lokal – är det fortfarande 50 deltagare som gäller som maxtak. Det betyder alltså att för de flesta bröllop får endast 50 gäster vistas i samma lokal, utöver personal som hjälper till att arrangera bröllopet.

Det betyder alltså att för de flesta bröllop får endast 50 gäster vistas i samma lokal, utöver personal som hjälper till att arrangera bröllopet.

Privat, offentlig eller allmän sammankomst

Beroende på vad för typ av bröllop du planerar finns det olika regler, främst kopplat till vigseln och festen. Här kan det vara bra att veta skillnaderna på privat, offentlig eller allmän sammankomst.

Privat sammankomst

En sammankomst räknas som privat om huvudsyftet är det sociala umgänget. Studentfester, födelsedagskalas och bröllopsfester är exempel på privata sammankomster.

Offentlig och allmän sammankomst

Offentliga och allmänna tillställningar är sådana evenemang avsedda för allmänheten som kräver tillstånd för att genomföras. Detta kan vara allt ifrån demonstrationer, idrottsevenemang och konserter men även sammankomster som hålls ’för religionsutövning’, till exempel vigsel.

Restriktioner för vigsel

Utomhusvigsel har inga restriktioner alls i dagsläget. Det har däremot kyrklig vigsel, och till viss del även borgerlig vigsel.

Bröllop: kyrklig vigsel under covid-19

Kyrklig vigsel

En vigsel inomhus i en kyrka är en allmän sammankomst för religionsutövning och enligt de senaste bestämmelserna från 12 januari 2022 innebär detta ett maxtak på 50 deltagare, utan vaccinationsbevis. Vid fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis, samt att varje sällskap är max 8 personer och håller ett avstånd på 1 meter till varandra.

Oavsett om vaccinationsbevis krävs vid inträde i kyrkan eller inte ska deltagaren anvisas sittplats (eller ståplats enligt undantaget för religiösa sammankomster). 

Borgerlig vigsel

Borgerliga vigslar i rådhus är ej en allmän sammankomst och omfattas inte av deltagarbegränsningar. Rådhus och stadshus kan dock ha egna deltagarbegränsningar.

Det gäller för bröllopsfester

Hyrd festlokal med egen alkohol eller abonnerat serveringsställe? Reglerna och rekommendationerna ser annorlunda ut var ni planerar att hålla er middag och fest.

Hyrd festlokal

Bröllopsfester som hålls i hyrda festlokaler har ett maxtak på 50 deltagare. Med festlokal för bröllop omfattar det lokaler som hyrs ut på kommersiell grund, såsom slott, gårdar, lador och festvåningar, men även gemensamma lokaler som finns i till exempel bostadshus. 

Det finns i nuläget inga begränsningar om att gäster måste ha en anvisad sittplats eller hålla särskilt avstånd under middag och fest.

Folkhälsomyndigheten har lyft frågan att begränsa privata sammankomster från 50 deltagare till 20 deltagare. För att detta ska träda i kraft krävs ett regeringsbeslut och förfrågan om en ny förordning är för tillfället under behandling. 

Restaurang och serveringsställe

Bröllopsfest som hålls i en restaurang eller på annat serveringsställe omfattas inte av de tillfälliga covid-19-reglerna, utan följer de regler som finns för serveringsställen. Detta gäller även om serveringsstället endast arrangeras som en privat sammankomst. Samtliga krav och rekommendationer finns att läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida.

I stora drag för samtliga serveringsställen gäller fr.o.m. 12 januari stängning vid 23.00 och 8 personer per sällskap. Och sedan innan gäller endast sittande gäster och 1 meter i avstånd mellan sällskap.

Duka upp utomhus

Bröllop utomhus har inga begränsningar, vare sig vigsel, middag eller fest. Samtliga arrangemang kan genomföras utan krav på till exempel vaccinationsbevis, avstånd eller deltagartak. Slå upp ett partytält utomhus eller duka upp skärgårdsbryggan och du slipper få magsår av inställda bröllopsplaner. 

Bröllopspar som firar
Bröllop utomhus under coronatider

Vem är deltagare på ett bröllop?

Deltagare på ett bröllop är gästerna (och bröllopsparet). Ett bröllop som är en privat sammankomst med max 50 deltagare omfattar alltså inte nödvändig personal som ni behöver för att arrangemanget ska kunna genomföras. Cateringpersonal eller fotograf är exempel på personer som ej räknas som deltagare. För en vigsel betyder det att prästen ej heller räknas som deltagare.

Vaccinationsbevis på bröllop

Vid fler än 50 deltagare under en vigsel krävs för nuvarande vaccinationsbevis. För övriga arrangemang finns inget sådant krav just nu. 

För att se samtliga restriktioner i sin helhet, se bland annat Polisens hemsida.

… eller stanna kvar på Shelley. Gå till startsidan och utforska.